Historik och framtidsplanering

Historik

2013. Fastigheten förvärvades av HSB.

Samtliga badrum renoverades i alla lägenheter med våtrumsintyg.

Samtliga tak tvättades och allmän översyn av tak.

I samtliga Lägenheter som hade kyl och frys av äldre modell installerades nya vitvaror.

Hela fjärrvärmecentralen byttes ut mot ny modern anläggning.

2014 Uppröjning av större träd så att tomten kring fastigheten blev öppnare och trevligare.

Öppen fiber installerades till samtliga lägenheter så att samtliga hyresgäster har tillgång till bästa infrastruktur för både bredband och TV.

Övergång från analogt till digitalt. Stort antal tvättmaskiner och tumlare byttes i lägenheterna.

Installation av ny belysning i området och vid gångväg genom området.

Yttre fasadmålning påbörjades av vissa hus i bostadsområdet.

Framtid

2015 Samtliga gamla ugnar skall bytas till varmluftsugnar och placeras som tidigare inbyggda i skåp. I en del lägenheter kommer spisar att bytas till spisar av keramiktyp i en första etapp. En andra och eventuellt tredje etapp kommer under året.

Elcentraler kommer att moderniseras med nya säkringar.

Yttre fasadmålning kommer att ske med fokusering mot balkonger och gula hus.

2016. Yttre fasadmålning är inplanerad samt byte av spisar.

Underhållsplanen kommer att kompletteras och ses över varje år.

Egenkontroll

Fastighetsägarens egenkontroll sker i nära samarbete med lokal fackmän inom området. Detta sker regelmässigt under året.

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad och vid behov tas även hjälp av tekniker och experter hos försäkringsbolaget.

Regelmässig kontroll av ventilation hanteras av AVENT i Kalmar.

OVK samt diverse temperaturmätningar sker vid vissa intervall under året.

Alla myndighetskrav för fastigheten är uppfyllda enligt intyg.

Våtrumsintyg finns för alla lägenheter.